ریسامان: خانه ریسندگی

Cover of "Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome" book
نویسنده: نِسا کَری

فهرست

سپاسگذاری

من خوش‌شانسم که برای دومین کتابم از پشتیبانی یک کارگزار عالی Andrew Lownie و ناشران بسیار عزیزی برخوردارم. در انتشارات Icon Books به طور ویژه می‌خواهم از Duncan Heath و Andrew Furlow و Robert Sharman سپاسگذاری کنم. البته همکاران پیشین‌شان Simon Flynn و Henry Lord را فراموش نمی‌کنم. در انتشارات دانشگاه کلومبیا من خیلی از Patrick Fitzgerlad و Bridget Flannery-McCoy و Derek Warker سپاسگذارم.

مثل همیشه، از گوشه‌های نامعمولی سرگرمی و ایده‌های روشنی دریافت کردم. کانر کَری، فین کَری و جبرئیل کَری همگی در آن نقشی بازی کردند. همین طور خارج از دار و دسته علاقه‌مند به ژنتیک، می‌خواهم از آیونا توماس-رایت تشکر کنم. مادرشوهر خوش‌طبعم لیسا دوران هم تا می‌توانست برایم بسکویت فراهم کرد و از من پیشتیبانی نامحدود کرد.

از زمانی که کتاب اولم در این باره چاپ شده، از ارائه سخنرانی‌های علمی به مخاطبین غیر متخصص به شدت لذت بردم. شمار سازمان‌های گوناگونی که من را برای سخنرانی دعوت کرند این قدر بالا است که امکان بردن نام همه آنها نیست اما آنها خودشان می‌دانند چه سازمان‌هایی هستند و من از این که اجازه چنین کاری را داشتم به شدت خوشحالم. این کار به شدت برایم الهام‌بخش بوده است. از همه شما تشکر می‌کنم.

و در پایان اِبی که با مهربانی پوزش من را از این که علیرغم چندین بار قول دادن هنوز در آن کلاس آموزش رقص شرکت نکرده‌ام.