ریسامان: خانه ریسندگی

Cover of "Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome" book
نویسنده: نِسا کَری

فهرست

منتشر شده در بریتانیا در سال ۲۰۱۵ به دست شرکت مسئولیت محدود Icon Books واقع در Omnibus Business Centre در آدرس 39-41 North Road, Londong N7 9DP

پست الکترونیک: info@iconbooks.com www.iconbooks.com

فروخته شده در بریتانیا، اروپا و آسیا به دست شرکت مسئولیت محدود Faber & Faber واقع در Bloomsbury House در آدرس 74–77 Great Russell Street, London WC1B 3DA یا کارگزارهایشان

توزیع شده در بریتانیا، اروپا و آسیا به دست شرکت مسئولیت محدود TBS واقع در TBS Distribution Centre به آدرس Colchester Road, Frating Green, Colchester CO7 7DW

توزیع شده در استرالیا و نیوزیلند به دست شرکت مسئولیت محدود Allen & Unwin به آدرس PO Box 8500, 83 Alexander Street, Crows Nest, NSW 2065

توزیع شده در آفریقای جنویبی به دست Jonathan Ball به آدرس Office B4, The District, 41 Sir Lowry Road, Woodstock 7925

توزیع شده در هند به دست Penguin Books India به آدرس 7th Floor, Infinity Tower – C, DLF Cyber City, Gurgaon 122002, Haryana

شماره استاندارد بین‌المللی کتاب:

978-184831-826-7

حق معنوی نوشته برای Nessa Carey در سال ۲۰۱۵ محفوظ شده است

نویسنده مدعی حقوق معنوی خود می‌باشد.

انتشار هیچ بخشی از این کتاب به هر شکل یا از هر طریقی پیش از اجازه مکتوب از ناشر مجاز نیست.

چاپ و صحافی شده در بریتانیا به دست شرکت مسئولیت محدود Clays در St Ives plc