ریسامان: خانه ریسندگی

درباره چیست؟

هر از چندگاهی، همه ما تمرکز کردن بر مشکلات‌مان را دشوار می‌یابیم. چه تصمیم‌های بسیار کوچکی که هر روز می‌گیریم، یا تصمیمات بزرگتری که می‌تواند فعالیت حرفه‌ای ما در آینده را تغییر دهد. گاهی ذهن‌مان در انتخاب تصمیم منطقی دچار کشمکش می‌شود؛